June 26, 2017
ABCD แห่งความสำเร็จ
ถ้าอยากประสบความสำเร็จ ขอให้ท่อง "ABCD" ต่อไปนี้จำไว้ให้ขึ้นใจเลย เพราะถ้าทำได้ตามนี้รับรองได้เลยว่าไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก ครอบครัว สุขภาพ หรืออะไรก็ตาม : hypnosis / nlp / hypnotherapy / สะกดจิต / สะกดจิตบำบัด / ความสำเร็จ / ความสุข / จิตวิทยา


May 19, 2017
พ่อแม่เป็นพิษ
"พ่อแม่เป็นพิษ" (Toxic Parents) คือ พฤติกรรมหรือการกระทำบางสิ่งบางอย่างที่พ่อแม่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า (บางครั้งก็ผิดธรรมชาติ) จนก่อให้เกิดบาดแผลในใจของลูก และบาดแผลนั้นก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเขาตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อันได้แก่


April 26, 2017
คาล โรเจอร์ พบ พระพุทธเจ้าเห็น (5555)
คาล โรเจอร์ ปรมาจารย์แห่งจิตวิทยาแนวมนุษย์นิยมกล่าวถึงความทุกข์ในใจมนุษย์ว่า เหตุของความทุกข์ในใจคนนั้นก็คือ “การที่มนุษย์ไม่สามารถยอมรับต่อสิ่งที่ตัวเองประสบอยู่ได้”


April 24, 2017
มีด
มีดคมปลอดภัย ส่วนมีดไม่คมนั้นอันตราย มีดดีจึงต้องหมั่นลับ ปัญญาคนก็เช่นกัน ต้องหมั่นลับความคม


April 24, 2017
การต่อสู้และชีวิต
ปราชญ์โบราณท่านชอบพูดว่า "ชีวิตคือการต่อสู้" ส่วนเจ้าหน้าที่หน่วยซีลซึ่งสันทัดในการต่อสู้ ท่านพูดว่า "เป้าหมายกำหนดอาวุธ และอาวุธจะเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหว"


April 24, 2017
ในการต่อสู้
เมื่อต้องต่อสู้กัน .... เราย่อมสามารถใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นอาวุธได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสันหมัด สันมือ ฝ่ามือ ส้นมือ ข้อมือ ปลายนิ้ว ศอก หัวเข่า หัวไหล่ ส้นเท้า ฝ่าเท้า หน้าแข้ง


April 24, 2017
เคล็ดลับหน่วยซีล
หน่วย SEAL สอนว่า เมื่อเผชิญปัญหาใดๆ ก็ตาม ... "ACTE" สามารถช่วยท่านได้


April 24, 2017
ความสุข
ทฤษฏีเก่าเขาว่า เพื่อเป้าหมายอันเป็นความสุข ณ.บั้นปลายแล้ว จงทำงานหนักทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ เพราะเมื่อชีวิตของท่านประสบความสำเร็จท่านก็จะมีความสุขในชีวิต แต่ทฤษฏีใหม่ เขาว่าไม่ใช่อย่างนั้น