สะกดจิตบำบัด รายการ High Profile
สะกดจิตควบคุมน้ำหนัก รายการแฉแต่เช้า
สัมภาษณ์รายการเวทีผู้หญิง คลื่น 90.5 1/2
สัมภาษณ์รายการเวทีผู้หญิง คลื่น 90.5 2/2
รายการกระแสสังคม คลื่น FM. 92.5
สะกดจิตบำบัด รายการสโมสรสุขภาพ
การสะกดจิตบำบัด รายการชีวรักษ์
รายการ Everything Jinglebell ช่อง 9